Nucleaire beveiliging: rol van het FANC

Op vlak van nucleaire beveiliging, streeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de volgende activiteiten na :

  • Het FANC stelt de voorontwerpen van wet en koninklijke besluiten op die de nucleaire beveiliging in België moeten regelen. In dit kader diende het bij zijn voogdijminister (de Minister van Binnenlandse Zaken) reeds meerdere voorontwerpen in die bestemd zijn om het nationaal fysiek beveiligingssysteem van kernmateriaal en kerninstallaties te actualiseren en te versterken.
  • Het FANC erkent de fysieke beveiligingssystemen die door de exploitanten van de kerninstallaties en door de verantwoordelijken van de vervoermaatschappijen van kernmateriaal werden opgesteld. Het controleert eveneens de naleving van de regelgeving m.b.t. de fysieke beveiliging van de kerninstallaties en van het kernmateriaal, zowel binnen deze installaties als tijdens het vervoer.
  • Het FANC levert, op aanvraag van de exploitanten en op basis van een veiligheidsverificatie, de veiligheidsattesten af waardoor personen die niet binnen een bepaalde installatie werkzaam zijn er onder bepaalde voorwaarden toegang kunnen hebben.
  • Het Agentschap onderhoudt een nauwe dialoog met de exploitanten en de vervoerders, om hen te helpen met het optimaliseren van de beveiliging van het kernmateriaal dat ze gebruiken, opslaan of vervoeren, evenals deze van hun installatie.
  • Het FANC autoriseert tenslotte ook de in- en uitvoer van radioactieve bronnen. Het vormt tevens het Belgisch contactpunt voor de databank van het IAEA m.b.t. de illegale handel in radioactieve stoffen.

Met betrekking tot de beveiliging van radioactieve ingekapselde bronnen, bestaan er reeds reglementaire bepalingen in het ARBIS (Algemeen Reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen). Er is echter ook een studie aan de gang om te bepalen of de bestaande regelgeving niet moet worden aangevuld opdat ze nog meer op één lijn zou staan met de vereisten van de gedragscode.

Dialoog en uitwisseling op nationaal en internationaal niveau

  • Het FANC is lid van de Nationale Veiligheidsautoriteit (NVO).
  • Het FANC neemt actief deel aan de onderhandelingen m.b.t. de relevante internationale instrumenten op het gebied van de nucleaire beveiliging evenals aan de door het IAEA georganiseerde deskundigenvergaderingen.
  • Tenslotte, is het FANC lid van de European Nuclear Security Regulators Association (ENSRA).

 

 

Laatst aangepast op: 19/12/2023