Partnerorganisaties

Op nationaal niveau onderhoudt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) samenwerkingsverbanden met erkende instellingen, federale overheidsdiensten, verenigingen en onderzoekscentra, uitbaters,…

Op internationaal niveau maakt het FANC deel uit van grote internationale instanties en organisaties en wisselt het geregeld informatie uit met andere buitenlandse regulatoren die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de nucleaire veiligheid en beveiliging in hun eigen land.

Laatst aangepast op: 02/02/2024