Werken bij het FANC

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de risico's van ioniserende straling.

Onze vacatures raadplegen en/of spontaan solliciteren

De 160 medewerkers van het FANC leggen zich dagelijks toe op een brede waaier aan activiteiten, gaande van het controleren van de nucleaire, medische en industriële installaties tot het toezicht op de natuurlijke en kunstmatige straling in ons land. Daarnaast behoren ook de veiligheid en beveiliging van transporten van nucleaire en radioactieve materialen en het langetermijnbeheer van radioactief afval tot de permanente verantwoordelijkheden van het FANC.

Onze voornaamste prioriteiten zijn :

  • een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau garanderen
  • waken over de beveiliging
  • de stralingsbescherming versterken.

Drie fundamentele waarden leiden dagelijks onze acties : verantwoordelijkheid, respect en integriteit.

Het FANC is een parastatale instelling van openbaar nut die onder het toezicht staat van de minister van Binnenlandse Zaken. Dit statuut verleent het FANC de onafhankelijkheid die onontbeerlijk is voor de onpartijdige uitoefening van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden. In zijn hoedanigheid van federale instelling is het FANC actief op het gehele nationale grondgebied.

 

>> Onze vacatures raadplegen en/of spontaan solliciteren

 

Laatst aangepast op: 13/02/2024