Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie zijn wij ?

Onze missie

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

Onze waarden

BEKWAAMHEID
Wij gaan proactief te werk. Wij zoeken naar continue verbetering.

ONAFHANKELIJKHEID
We streven naar een onafhankelijke, kwaliteitsvolle en multidisciplinaire expertise. Wij willen een integere, onpartijdige en betrouwbare organisatie zijn.

TRANSPARANTIE
Wij communiceren op een transparante, neutrale en objectieve wijze. We onderhouden met al onze stakeholders eerlijke en constructieve relaties. We wensen overleg gebaseerd op wederzijds respect en actief luisteren. Om onze geloofwaardigheid te versterken, zien wij erop toe dat onze acties zichtbaar zijn en voor iedereen te begrijpen.

Onze activiteiten

Het FANC is actief in verschillende domeinen, waaronder :

  • De basisnormen voor stralingsbescherming
  • De reglementering van de ingedeelde inrichtingen
  •  De controle op de nucleaire inrichtingen
  • De veiligheid en beveiliging van het transport van radioactieve stoffen
  • Het radiologische toezicht op het grondgebied en nucleaire noodsituaties
  • De geneeskundige toepassingen van de ioniserende stralingen
  • De natuurlijke radioactiviteit
  • Non-proliferatie en nucleaire beveiliging
  • De industriële toepassingen van de ioniserende stralingen
  • Het beheer (op lange termijn) van radioactief afval

Om zijn missie optimaal te kunnen vervullen, beheert het FANC op geïntegreerde wijze de aspecten nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging en safeguards.

Meer weten :