Historiek

In het algemeen wordt de nucleaire beveiliging gegarandeerd door de bevordering van een daadwerkelijke veiligheidscultuur in alle betrokken milieus en door de invoering van fysieke beveiligingsmaatregelen die van administratieve, organisatorische en technische aard zijn.

Deze maatregelen moeten kwaadwillige handelingen voorkomen die gericht zijn op radioactieve stoffen en nucleaire installaties. Als dergelijke aanvallen toch gepleegd worden, dienen de maatregelen de agressoren zodanig te vertragen dat de ordediensten op tijd kunnen aankomen.

De visie op nucleaire beveiliging evolueerde de laatste dertig jaar aanzienlijk.

Gedurende lange tijd had de internationale gemeenschap enkel interesse in de fysieke beveiliging van het kernmateriaal.

Tot aan de vooravond van de eenentwintigste eeuw was de hoofdbekommernis de proliferatie van kernwapens.

Omdat diefstal of ontvreemding van kernmateriaal bepaalde staten kon helpen om een kernwapen te verwerven, dienden de inspanningen eerst gericht te worden op de beveiliging van dit materiaal.

In de loop van de jaren ‘90 ontwikkelde zich niettemin het idee dat dit gestolen of ontvreemd materiaal eveneens door een groep individuen voor terroristische doeleinden gebruikt kon worden. Het was eveneens in die periode dat het risico op sabotage van een kerninstallatie voor het eerst daadwerkelijk werd overwogen.

Het concept van het nucleair terrorisme was geboren.

Uiteindelijk leidde het extreme terrorisme in de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001, evenals de geruchten m.b.t. het gebruik van “vuile bommen” in bepaalde regionale conflicten, tot de conclusie dat alle radioactieve stoffen aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor individuen die het idee hebben om terreur te zaaien door de bevolking en het leefmilieu bloot te stellen aan stralings- en/of besmettingsrisico's. Het was derhalve aangewezen om alle staten bewust te maken van het feit dat radiologisch terrorisme een reëel risico vormt en om hen ertoe aan te zetten de vereiste maatregelen te treffen om het radioactief materiaal te beschermen.

Laatst aangepast op: 19/11/2019