Nucleaire non-proliferatie

Rol van het FANC

Het FANC werkt mee aan de uitwerking van de verschillende standpunten die België verdedigt op het gebied van de nucleaire non-proliferatie.

Het FANC neemt actief deel aan de discussies m.b.t. de veiligheidscontroles die op het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) of binnen de bevoegde fora van de Europese Unie doorgaan. Het werkt de voorontwerpen van wet uit die bestemd zijn voor de uitvoering van de relevante internationale juridische instrumenten in België. Het begeleidt de internationale inspectoraten (IAEA en Euratom) bij hun controle- en verificatieopdrachten conform de veiligheidscontroleovereenkomst en haar aanvullend protocol. Het zorgt voor de interface met de operatoren en de inspectoraten, evenals met de betrokken entiteiten van de bevoegde internationale organisaties. Het beheert de regelgeving m.b.t. de eventuele geschillen die zich tijdens de inspecties of daarbuiten kunnen voordoen.

Het Agentschap organiseert seminaries voor de nucleaire sector en, desgevallend, voor de betrokken Belgische entiteiten, over de evolutie van het multilateraal nucleair non-proliferatiestelsel en, meer in het bijzonder, de veiligheidscontrole.

Meer weten:

 

    Laatst aangepast op: 09/06/2020