Beeldopnamen nucleaire site

>> Click here for the English version

In het belang van de openbare veiligheid is in maart 2020 een wetsvoorstel aangenomen om verspreiders van satellietbeelden te verplichten beelden van kerncentrales en andere gevoelige inrichtingen op het internet te vervagen. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) beschouwde dit als een potentieel risico en verzocht de minister van Binnenlandse Zaken om maatregelen te nemen. 

De wet van 23 maart 2020 stelt de sancties vast voor niet-naleving van de vervagingsverplichting (artikel 3 en artikel 4). De wet zorgt ervoor dat luchtfoto's van nucleaire en kritieke inrichtingen niet zonder blurring kunnen worden verspreid en gebruikt.

Vanaf vrijdag 28 januari 2022, trad met het oog op nucleaire beveiliging een uitbreiding van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen in voege.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Uitbreiding van de wetgeving naar alle soorten beeldopnames.
  • Inspecteurs van het FANC mogen vanaf 28 januari 2022 ook zelf een proces-verbaal opmaken als ze een inbreuk op de wetgeving vaststellen.
  • De uitbater van de nucleaire site zelf mag wel foto’s of opnames maken van de site, maar er kunnen voorwaarden worden opgelegd rond het gebruik en de verspreiding ervan.
  • Iedereen die dat wenst, kan vooraf een uitzonderlijke toelating aanvragen bij de minister van Binnenlandse Zaken om foto’s en/of opnamen te maken. Het kabinet van de minister zal het FANC vervolgens om advies vragen over de aanvraag. Er is ook een mogelijkheid om toelatingen te verlenen die geldig zijn voor een langere termijn en niet voor een enkele beeldopname (bv. voor journalisten).

Voorlopig zijn er geen uitzonderingen op deze algemene regel, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen. Hieronder vindt u de aanvraagprocedure voor een uitzonderlijke toestemming.

De wetgeving voorziet echter in een aantaal verduidelijkingen, die in de komende maanden in een koninklijk besluit zullen worden bekendgemaakt.

Procedure voor de aanvraag van een vergunning om beelden te maken

Als u beelden wil maken waarop nucleaire inrichtingen zichtbaar zijn, moet u een aanvraag indienen bij het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. Het FANC zal zijn advies uitbrengen over de aanvraag.

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvraag, worden behandeld in afwachting van de wettelijke bepalingen die zullen worden geregeld per KB. Het doel van deze procedure is om toestemming te bekomen om beelden te maken van nucleaire installaties in afwachting van die wettelijke bepalingen. Voor deze procedure worden enkele basisgegevens van de aanvrager opgevraagd en wordt gevraagd naar de reden van de aanvraag, om een risicoanalyse mogelijk te maken en een beslissing te nemen over de eventuele uitzondering op de wet. Deze gegevens worden verwerkt op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken en verstuurd naar het FANC. De gegevens worden vernietigd 1 jaar na afloop van de toegekende uitzondering of 1 jaar na weigering van de aanvraag. Voor verdere vragen over de behandeling van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 26/05/2023