Overslaan en naar de inhoud gaan

Blurring van luchtbeelden van gevoelige nucleaire inrichtingen

Blurring van luchtbeelden van gevoelige nucleaire inrichtingen

In het belang van de openbare veiligheid is in maart 2020 een wetsvoorstel aangenomen om verspreiders van satellietbeelden te verplichten beelden van kerncentrales en andere gevoelige inrichtingen op het internet te vervagen. Deze lacune in de wet werd in 2018 door het Franse parlement (Assemblée nationale) aan de kaak gesteld. Ook het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) beschouwde dit als een potentieel risico en verzocht de minister van Binnenlandse Zaken om maatregelen te nemen. 

De wet van 23 maart 2020 stelt de sancties vast voor niet-naleving van de vervagingsverplichting (artikel 3 en artikel 4). De wet zorgt ervoor dat luchtfoto's van nucleaire en kritieke inrichtingen niet zonder blurring kunnen worden verspreid en gebruikt. De wetgeving voorziet echter in bepaalde uitzonderingen, die in de komende maanden in een koninklijk besluit zullen worden gepreciseerd en bekendgemaakt.

Voorlopig zijn er geen uitzonderingen op deze algemene regel, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen. Hieronder vindt u de aanvraagprocedure voor een uitzonderlijke toestemming.

Procedure voor de aanvraag van een vergunning om luchtbeelden te maken

Als u luchtbeelden wil maken waarop nucleaire inrichtingen zichtbaar zijn, moet u een aanvraag indienen bij het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. In de aanvraag moet u onder meer beschrijven welke stappen u zal ondernemen om de luchtbeelden van de nucleaire inrichtingen onscherp te maken. Het FANC zal zijn advies uitbrengen over de aanvraag.

Gelieve dit formulier ingevuld te sturen naar Kabinet.Verlinden@ibz.fgov.be.

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvraag, worden behandeld in afwachting van de wettelijke bepalingen die zullen worden geregeld per KB. Het doel van deze procedure is om toestemming te bekomen om luchtbeelden te maken van nucleaire installaties in afwachting van die wettelijke bepalingen. Voor deze procedure worden enkele basisgegevens van de aanvrager opgevraagd en wordt gevraagd naar de reden van de aanvraag, om een risicoanalyse mogelijk te maken en een beslissing te nemen over de eventuele uitzondering op de wet. Deze gegevens worden verwerkt op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken en verstuurd naar het FANC. De gegevens worden vernietigd 1 jaar na afloop van de toegekende uitzondering of 1 jaar na weigering van de aanvraag. Voor verdere vragen over de behandeling van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 
14/07/2021