Overslaan en naar de inhoud gaan

Melding van een (significante) gebeurtenis onder de verantwoordelijkheid van de practicus

Melding van een (significante) gebeurtenis onder de verantwoordelijkheid van de practicus

Sedert de publicatie van het Technisch reglement van het FANC betreffende de aangifte aan het FANC van significante gebeurtenissen bestaat er een aangifteplicht voor significante gebeurtenissen wanneer zij beantwoorden aan een aantal criteria.

Een significante gebeurtenis wordt gedefinieerd als: “elke gebeurtenis (met inbegrip van een menselijke fout, een bijna-ongeval, een ongeval, een niet toegestane handeling,...) die gevolgen, zelfs potentiële gevolgen heeft op de veiligheid, stralingsbescherming, gezondheid en/of levenskwaliteit van een patiënt en het milieu.”

Verplichte melding

Medische blootstellingen vallen onder verantwoordelijkheid van de practicus, zo ook het melden van een accidentele of onbedoelde blootstelling die in dat kader plaatsvindt. Voor medische blootstellingen via röntgentoepassingen is er slechts één gebeurtenis met aangifteplicht in deze categorie, namelijk:

De accidentele blootstelling van meer dan 1 mSv van een ongeboren kind  als gevolg van radiodiagnose met röntgenstraling of interventionele radiologie van een zwangere patiënte. 

Een accidentele blootstelling van een ongeboren kind in dit kader betreft een blootstelling van een ongeboren kind naar aanleiding van een blootstelling van de moeder, waarbij de zwangerschap van de moeder voor het medisch team niet gekend was. Er is enkel een aangifteplicht indien de blootstelling de limiet van 1 mSv overschrijdt.

Aangifte formulier ongeboren kind

Meer informatie over medische blootstellingen en zwangerschap kan u vinden via volgende pagina’s:

Vrijwillige melding

Naast bovenstaande verplichte aangifte moedigen we sterk aan om ook andere accidentele of onbedoelde blootstellingen van de patiënt te melden. 

Enkele voorbeelden:

  • Verkeerde patiënt
  • Het verkeerde lichaamsdeel van de patiënt
  • Verkeerde instellingen
  • Overschrijding van de drempeldosiswaarde voor de huid met kans op ernstige huidletsels
  • Onverwacht hoge dosis voor de patiënt
  • Defect aan een toestel

Aangifte formulier vrijwillige melding

Wat doet het FANC met uw melding?

Het melden van (significante) gebeurtenissen heeft niet tot doel personen of instellingen te sanctioneren, maar dit moet gezien worden binnen een optiek van preventie en ervaringsuitwisseling.

Na de melding van de (significante) gebeurtenis bekijken wij samen met u of de nodige stappen genomen worden voor een kwalitatieve behandeling van de gebeurtenis en voor het verkleinen van het risico op herhaling van dit type gebeurtenis in de toekomst. We geven waar aangewezen aanbevelingen.

Informatie uit de gemelde gebeurtenissen kan nadien op volledige geanonimiseerde wijze (zowel naar de persoon die aangifte deed, de patiënt als de inrichting toe)  gebruikt worden als feedback voor de sector.

Hoe melden?

Het aangifteformulier dient verstuurd te worden naar event@fanc.fgov.be met als onderwerp PATIENTINCIDENT yyyy/mm/dd waarbij dit laatste de datum van de vaststelling van de gebeurtenis is.

Melding van significante gebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van de exploitant

Naast de gebeurtenissen die onder de verantwoordelijkheid van de practicus gemeld dienen te worden, is er ook een aangifteplicht voor enkele andere gebeurtenissen (bijvoorbeeld overschrijden van de dosislimiet voor het personeel), dit echter onder de verantwoordlijkheid van de exploitant. Meer informatie over de aangifte van significante gebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van de exploitant vindt u hier.