Overslaan en naar de inhoud gaan

Klinische biologie

Klinische biologie

Regelgeving voor het gebruik van radionucliden voor in vitro diagnostiek

Vergunningsaanvraag

Klinisch biologen die gebruik maken van radionucliden voor de in vitro diagnose, dienen hiervoor vergund te zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Het bekomen van een dergelijke vergunning gebeurt na goedkeuring van het aanvraagdossier en betaling van de eenmalige retributie.

Wijziging van een vergunning

Het bekomen van de wijziging van uw persoonlijke vergunning, gebeurt na goedkeuring van het aanvraagdossier en betaling van de eenmalige retributie.

Verlenging van een vergunning

Voor de verlenging of het behoud van uw persoonlijke vergunning, dient u permanente vorming te volgen in de stralingsbescherming volgens artikel 25 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001. Het bekomen van een dergelijke verlenging of behoud van uw persoonlijke vergunning gebeurt na goedkeuring van het aanvraagdossier en betaling van de eenmalige retributie.

De te volgen permante vorming wordt toegelicht in dit document.

Indien een aanvraag tot verlenging slechts ingediend wordt na de vervaldatum van de huidige vergunning, zal een retributie moeten betaald worden zoals voor een nieuwe vergunning.

Stopzetting van een vergunning

Indien u - om welke reden dan ook - niet langer gebruik maakt van radionucliden, kunt u een stopzetting van uw persoonlijke vergunning vragen door het indienen van onderstaand document.

Documenten om te downloaden :

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.