Veiligheidsattesten en toegangsvergunningen

De nucleaire en radiologische sector is een sterk beveiligde sector. Mensen die toegang moeten krijgen tot gevoelige informatie, radioactief materiaal of bepaalde zones van een nucleaire inrichting, worden vooraf gescreend. Deze screening is noodzakelijk om te bepalen of de persoon wel betrouwbaar is en geen risico vormt voor de beveiliging van de nucleaire sector of de beveiliging van radioactieve stoffen. Dit is een preventieve maatregel in het kader van de interne dreiging. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in dit onderwerp. 

De betrouwbaarheid van personen wordt gecontroleerd aan de hand van veiligheidsmachtigingen en veiligheidsattesten. en toegangsvergunningen 

In specifieke gevallen kan er een toegangsvergunning gevraagd worden, het gaat hier om toegang zonder een betrouwbaarheidsscreening, maar dan dienen er voldoende garanties van bijkomende maatregelen voorzien worden.

 

Laatst aangepast op: 14/05/2024