Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervoer van radioactieve stoffen

Vervoer van radioactieve stoffen

Ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen en te beperken die werden genomen in de verschillende landen die het ADR hebben onderschreven, wordt er momenteel een multilateraal akkoord M330 betreffende de opleidingsgetuigschriften van de bestuurders volgens hoofdstuk 8.2.2.8.2 van het ADR en de scholingscertificaten van de veiligheidsadviseurs volgens hoofdstuk 1.8.3.7 van het ADR ondertekend door de bevoegde overheden in België (federaal en regionaal).
Het akkoord voorziet dat:
(1) De opleidingsgetuigschriften van de chauffeurs van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren waarvan de vervaldatum valt tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 blijven geldig tot 28 februari 2021.
(2) De scholingscertificaten van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen waarvan de vervaldatum valt tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 blijven geldig tot 28 februari 2021.
U kan de volledige tekst van dit multilaterale akkoord M330 terugvinden op de website van UNECE: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html.

Een gelijkaardig akkoord RID 6/2020, van toepassing voor de scholingscertificaten van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, is beschikbaar op de OTIF-website: http://otif.org/en/?page_id=1009.

Het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (radioactieve stoffen) is een internationaal gebeuren. Naast het respecteren van de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, wordt het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7 in België geregeld door het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2019, en de begeleidende FANC-reglementen.

Dit koninklijk besluit is op 1 januari 2018 in werking getreden.

>> Click here for the English version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op: 
12/11/2020