Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervoer van radioactieve stoffen

Het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (radioactieve stoffen) is een internationaal gebeuren. Naast het respecteren van de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen wordt het vervoer van de klasse 7 goederen in België geregeld door het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en de begeleidende FANC reglementen. Dit koninklijkebesluit is op 1 januari 2018 in werking getreden.

Onder de sectie regelgeving zijn de reglementaire teksten te vinden alsook de formulieren.

>> Click here for the English version

Regelgeving

  • Link naar koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7
  • Link naar verslag aan de Koning betreffende het KB van 22 oktober 2017

FANC reglementen :

  • Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 13 december 2017 met betrekking tot hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7. Vervoerder.
  • Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 13 december 2017 met betrekking tot hoofdstuk 5 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7. Onderbrekingen van transport.
  • Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 13 december 2017 met betrekking tot hoofdstuk 6 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7. Organisaties betrokken bij het multimodaal vervoer.
  • Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 13 december 2017 met betrekking tot hoofdstukken 7,8 en 9 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7. Colli en verpakkingen.

Aanbevelingen/richtlijnen :

Meer informatie :

Formulieren

Aanvraagformulieren

Instructies bij het invullen van een aanvraag

Andere formulieren

Formulieren verpakkingen en colli

Instructies voor het invullen van de meldingsformulieren

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn, nl. het KB van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 alsook de bijbehorende reglementen van het FANC.  Het doel van deze procedure is het bekomen van een erkenning of vergunning voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, alsook voor het certificeren van modellen van collo en speciale vorm bronnen. Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en worden bewaard overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.