Vervoer van radioactieve stoffen

Het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (radioactieve stoffen) is een internationaal gebeuren. Naast het respecteren van de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, wordt het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7 in België geregeld door het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2019, en de begeleidende FANC-reglementen.

Dit koninklijk besluit is op 1 januari 2018 in werking getreden.

>> Click here for the English version

 

Laatst aangepast op: 14/02/2024