Veiligheidsadviseur klasse 7

Intro

Het Europees akkoord voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) bepaalt in hoofdstuk 1.8.3 dat iedere onderneming betrokken bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg een veiligheidsadviseur dient aan te stellen. Gelijke bepalingen vinden we terug in het RID voor wat betreft het spoorvervoer en in het ADN voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Al deze bepalingen zijn omgezet naar Belgische wetgeving.

Opleiding

De opleidingen worden verzorgd door DGT vzw. Inschrijven voor deze opleiding kan via: https://vvv-dgt.be/.

Initiële opleiding

  Opleiding Examen
Nederlandstalig Zie website DGT  25 april 2024 - Elewijt Center - Zemst
07 mei 2025 - locatie nog te bepalen
Franstalig Zie website DGT  03 oktober 2024 - Hôtel Les 3 Clés - Gembloux
02 oktober 2025 - locatie nog te bepalen

Vervolmaking (verlenging certificaat) - minimaal te volgen

  Opleiding Examen
Nederlandstalig Zie website DGT 25 april 2024 - Elewijt Center - Zemst
07 mei 2025 - locatie nog te bepalen
Franstalig Zie website DGT 03 oktober 2024 - Hôtel Les 3 Clés - Gembloux
02 oktober 2025 - locatie nog te bepalen

Indien de kandidaat reeds in het bezit is van een scholingscertificaat voor de andere klassen en een uitbreiding met de klasse 7 wenst, dient de eerste dag van de opleiding niet te worden gevolgd.

Examen

Inschrijven voor het examen kan via het ONLINE inschrijvingsformulier. 

Het examen voor de verlenging (controletest) van een bestaand certificaat van de klasse 7 bevat geen case-study.

Indien de kandidaat reeds in het bezit is van een scholingscertificaat voor de andere klassen en een uitbreiding met de klasse 7 wenst, dient geen examen ‘algemeen gedeelte’ te worden afgelegd.

Tijdens het examen gelden de regels opgenomen in het examenreglement.

Aanstelling veiligheidsadviseur klasse 7

Conform artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (KB Veiligheidsadviseurs) dient de onderneming de aanstelling van de veiligheidsadviseur te melden. Tevens dient elke wijziging van veiligheidsadviseur zonder uitstel te worden gemeld.

Zowel de aanstelling als de wijziging kan aan de hand van het formulier ‘aanstelling veiligheidsadviseur klasse 7’.

Jaarverslag veiligheidsadviseur klasse 7

Eén van de taken van de veiligheidsadviseur is het opstellen van een jaarverslag m.b.t. de uitgevoerde transporten. De minimale inhoud van het jaarverslag is opgenomen in bijlage IV van het KB Veiligheidsadviseurs. Ter verduidelijking van de minimale vereisten van het jaarlijks rapport, specifieert de ‘Richtlijn voor het opstellen van het jaarverslag veiligheidsadviseur klasse 7’, de meer praktische invulling van een dergelijk jaarverslag.

Het jaarverslag moet gedurende ten minste vijf jaar door de bedrijfsleiding bewaard worden en op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld worden.

 

Laatst aangepast op: 30/01/2024