Basisopleiding - tandheelkunde

Gebruik van eenvoudige dentomaxillofaciale beeldvorming

Om vergund te zijn voor het gebruik van eenvoudige dentomaxillofaciale beeldvorming (intra-orale, panoramische en cephalomatrisch beeldvorming) vraagt het Besluit Medische Blootstellingen (artikel 72) een specifieke opleiding in de stralingsbescherming van ten minste 15 uur, waarvan 2 uur praktische oefeningen, die de volgende onderwerpen omvat :

 • de gezondheidseffecten van ioniserende stralingen;
 • de praktische regels van stralingsbescherming met inbegrip van hun fysische grondslagen;
 • de Belgische wetgeving inzake stralingsbescherming;
 • de rechtvaardiging en optimalisatie van de binnen de dentomaxillofaciale beeldvorming aangewende radiologische technieken;
 • het positioneren van de patiënt en de apparatuur tijdens een medisch-radiologisch onderzoek;
 • de methodes voor het meten van ioniserende stralingen;
 • de schatting en beoordeling van de doses waaraan de patiënt tijdens medisch-radiologische onderzoeken blootstaat;
 • de kwaliteitsborging en beheersing.

De opleiding besteedt een bijzondere aandacht aan de medische blootstellingen van minderjarigen en zwangere vrouwen. De tandarts moet bovendien met succes een kenniscontrole hebben ondergaan over deze onderwerpen.

Deze opleidingsonderdelen zitten vervat in de huidige opleiding tandheelkunde van de Belgische universiteiten. Tandartsen die nu in België afstuderen en hun bachelor en master in België hebben gevolgd voldoen dus aan deze vereisten.

Om een vlotte en gelijke behandeling van de dossiers te garanderen voor tandartsen met een ouder diploma tandheelkunde of met een niet-Belgisch diploma en om te vermijden dat ze de opleiding opnieuw moeten volgen indien zij reeds de nodige kennis hebben verworven, bieden de Belgische universiteiten de mogelijkheid om op vrijwillige basis deel te nemen aan een kennisproef : “Stralingsbescherming in relatie tot de Belgische wetgeving”.

Tandartsen die reeds beschikken over een geldige vergunning of registratie moeten de basisopleiding niet opnieuw volgen!

Gebruik van een cone beam CT toestel voor dentomaxillofaciale beeldvorming

Om vergund te zijn voor het gebruik van dentomaxillofaciale beeldvorming met een cone beam CT vraagt het Besluit Medische Blootstellingen (artikel 73) een specifieke opleiding in de stralingsbescherming van ten minste 30 uur, waarvan 60% praktische oefeningen, die de volgende onderwerpen omvat :

 • de gezondheidseffecten van ioniserende stralingen;
 • de praktische regels van stralingsbescherming met inbegrip van hun fysische grondslagen;
 • de Belgische wetgeving inzake stralingsbescherming;
 • de rechtvaardiging en optimalisatie van cone beam computertomografie onderzoeken binnen de dentomaxillofaciale beeldvorming;
 • het positioneren van de patiënt en de apparatuur tijdens een medisch-radiologisch onderzoek;
 • de methodes voor het meten van ioniserende stralingen;
 • de schatting en beoordeling van de doses waaraan de patiënt tijdens medisch-radiologische onderzoeken blootstaat;
 • de kwaliteitsborging en beheersing.

De opleiding besteedt een bijzondere aandacht aan de medische blootstellingen van minderjarigen en zwangere vrouwen. De tandarts moet bovendien met succes een kenniscontrole hebben ondergaan over deze onderwerpen.

Momenteel wordt deze opleiding aangeboden door

 

 

Laatst aangepast op: 06/02/2024