Richtlijnen voor een nieuwe nucleaire installatie van klasse I

De Belgische nucleaire veiligheidsautoriteiten FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en Bel V hebben richtlijnen ontwikkeld die kunnen worden gevolgd voor een nieuwe nucleaire installatie van klasse I.

Een viertal richtlijnen hebben betrekking op de veiligheidsdemonstratie en zijn ondersteunend aan het technisch reglement van 27 mei 2021 tot bepaling van de praktische invulling van de nucleaire veiligheidsdoelstelling conform artikel 3/1 van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties. Deze richtlijnen beschrijven de verwachtingen van de veiligheidsautoriteiten op het vlak van de bepaling van de radiologische gevolgen van een hypothetische lozing als onderdeel van de ongevalsanalyses en de verwachtingen voor wat betreft de externe gevaren als gevolg van een aardbevingen, vliegtuigval en externe overstromingen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op diverse bronnen, waaronder documenten van WENRA en de Europese richtlijn 2014/87/Euratom. Hun inhoud is ook uitvoerig besproken met de vergunninghouders en met de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling.

Richtlijnen FANC/Bel V:

 

Laatst aangepast op: 30/03/2023