Stopzetting van de activiteiten en ontmanteling

De uitbating van elke nucleaire inrichting zal op een zeker moment worden stopgezet, waarna deze inrichting op een veilige manier zal moeten ontmanteld worden. Dit ontmantelingsproces is uniek voor de nucleaire sector. De ontmantelingsactiviteiten omvatten zowel het beheer en de afvoer van radioactieve stoffen en afval, als de ontsmetting, de afbraak en de verwijdering van radioactieve componenten en structuren. Het doel is om het radiologisch risico te elimineren en om de installatie definitief in een eindconfiguratie te brengen die het opheffen van de reglementaire controle op de inrichting toelaat.

In 2012 heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een "conceptnota" gepubliceerd waarin de stappen worden uiteengezet die leiden tot de buitenbedrijfstelling van een nucleaire inrichting vanaf de stopzetting van de activiteiten van de exploitant tot de opheffing van de reglementaire controle door het FANC, alsook de bijbehorende veiligheidsaspecten en het reglementaire kader. Deze verschillende stappen hebben onder andere het voorwerp uitgemaakt van een “plan van aanpak ontmanteling” dat in 2014 door het FANC en Bel V werd bepaald en dat tot doel had reglementaire processen te ontwikkelen die zijn aangepast aan de buitenbedrijfstelling. Dit plan van aanpak is eind 2019 afgerond.

In deze context is de in 2012 opgestelde conceptnota herzien om rekening te houden met de resultaten van dit plan en met de ervaring die het FANC en Bel V hebben opgedaan met de verschillende ontmantelingsprojecten die sinds 2012 werden uitgevoerd. Verwijzingen naar de verschillende nota's die in het kader van dit project zijn ontwikkeld, zijn opgenomen in deze conceptnota.

 

 

    Laatst aangepast op: 07/02/2020