Overslaan en naar de inhoud gaan

Chauffeur klasse 7

Chauffeur klasse 7

Ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen en te beperken die werden genomen in de verschillende landen die het ADR hebben onderschreven, wordt er momenteel een multilateraal akkoord M330 betreffende de opleidingsgetuigschriften van de bestuurders volgens hoofdstuk 8.2.2.8.2 van het ADR en de scholingscertificaten van de veiligheidsadviseurs volgens hoofdstuk 1.8.3.7 van het ADR ondertekend door de bevoegde overheden in België (federaal en regionaal).
Het akkoord voorziet dat:
(1) De opleidingsgetuigschriften van de chauffeurs van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren waarvan de vervaldatum valt tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 blijven geldig tot 28 februari 2021.
(2) De scholingscertificaten van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen waarvan de vervaldatum valt tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 blijven geldig tot 28 februari 2021.
U kan de volledige tekst van dit multilaterale akkoord M330 terugvinden op de website van UNECE: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html.

Een gelijkaardig akkoord RID 6/2020, van toepassing voor de scholingscertificaten van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, is beschikbaar op de OTIF-website: http://otif.org/en/?page_id=1009.

Intro

De bestuurders die transporten van gevaarlijke goederen van de klasse 7 uitvoeren dienen in het bezit te zijn van een geldig opleidingsgetuigschrift voor de klasse 7. Deze wordt toegekend door uitbreiding van het basis ADR-opleidingsgetuigschrift, afgeleverd door de Vlaamse, Waalse of Brusselse bevoegde overheid, nadat een specialisatiecursus voor de klasse 7 werd gevolgd en geslaagd is voor het examen.

Opleiding en examen

Chauffeur klasse 7  - basis - nederlandstalig

Voor het volgen van de initiële specialisatieopleiding klasse 7 kan voor elke kandidaat die reeds in het bezit is van een basis ADR opleidingsgetuigschrift of van een bewijs dat de ADR basiscursus gevolgd werd en dat men geslaagd is in het overeenstemmend examen.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) organiseert tijdens het jaar 2020 verschillende Nederlandstalige en Franstalige sessies:

  Opleiding 9-17u Examen 14u Inschrijven voor
Sessie 1 02/02/2021 (online) 09/02/2021 22/01/2021
Sessie 2 08/06/2021 15/06/2021 28/05/2021
Sessie 3 05/10/2021 12/10/2021 24/09/2021

Behoudens uitzondering gaan de opleidingen en examens door in de lokalen van het FANC, Ravensteinstraat 36 te 1000 Brussel op de 5de verdieping volgens het tijdschema hierboven vermeld.

Gelieve minimaal 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Chauffeur klasse 7 – vervolmaking (verlenging certificaat) - nederlandstalig

Voor de verlenging van de reeds tot klasse 7 uitgebreide certificaten dient in het jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het basis certificaat met succes een vervolmakingscursus gevolgd te worden, dit zowel voor de ADR basiscursus als voor de klasse 7 specialisatie.

De opleidingen worden onmiddellijk gevolgd door het examen en worden gedurende het jaar 2020 georganiseerd zowel Franstalig als Nederlandstalig op de volgende dagen:

  Opleiding - Examen 9u-14u Inschrijven voor
Sessie 1 09/02/2021 (online) 22/01/2021
Sessie 2 15/06/2021 28/05/2021
Sessie 3 12/10/2021 24/09/2021

Behoudens uitzondering gaan de opleidingen en examens door in de lokalen van het FANC, Ravensteinstraat 36 te 1000 Brussel op de 5de verdieping volgens het tijdschema hierboven vermeld.

Gelieve minimaal 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Examenreglement

Tijdens de opleiding en het examen geleden de regels opgenomen in het examenreglement.

Inschrijvingsformulieren opleiding en examen

Uitzonderingen voor het ADR opleidingsgetuigschrift klasse 7

De bestuurders die enkel de volgende radioactieve stoffen vervoeren moeten niet in het bezit zijn van een ADR opleidingsgetuigschrift geldig voor de klasse 7:

  • Door het ADR vrijstelde radioactieve stoffen.
  • Radioactieve stoffen in een uitgezonderd collo.
  • Radioactieve stoffen in een type A collo voor zover het aantal colli beperkt is tot 10 en de totale som van de transportindices van de colli de 3 niet overschrijdt. Deze bestuurders dienen echter wel in het bezit te zijn van een attest van de werkgever waarin een gepaste interne opleiding geattesteerd wordt.

 

Laatst aangepast op: 
12/11/2020