Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisopleiding

Basisopleiding

Gebruik van standaard dentale röntgentoepassingen (intra-oraal, panoramisch en cephalometrisch)

Het artikel 53.3.3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) bepaalt dat  een tandarts voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van röntgentoestellen voor tandheelkundige diagnose een specifieke opleiding moet volgen die de volgende onderwerpen omvat :

  • de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende straling;
  • de praktische stralingsbeschermingsregels, met inbegrip van hun fysische grondslagen en de methodes voor het meten van de straling;
  • de Belgische wetgeving inzake stralingsbescherming ;
  • de schatting en de beoordeling van de doses waaraan de patiënt wordt blootgesteld, evenals hun distributie, naargelang de aangewende technieken voor tandradiografische onderzoeken.

Bovendien moet de tandarts met succes een kenniscontrole hebben ondergaan over deze onderwerpen.

De titularissen van een Belgisch diploma tandheelkunde daterend uit de academiejaren waarin de nodige vakken waren voorzien in het lessenpakket voldoen aan deze vereisten.

Om een vlotte en gelijke behandeling van de dossiers te garanderen voor tandartsen met een diploma van vóór deze academiejaren of met een niet-Belgisch diploma en om te vermijden dat ze de opleiding opnieuw moeten volgen indien zij reeds de nodige kennis hebben verworven, bieden de Belgische universiteiten de mogelijkheid om op vrijwillige basis deel te nemen aan een kennisproef : “Stralingsbescherming in relatie tot de Belgische wetgeving”.

Gebruik van een cone beam CT toestel voor tandheelkundige diagnose

De vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose is beperkt tot het gebruik van intra-orale, panoramische en cephalometrische toestellen. Het gebruik van een Cone-Beam CT toestel niet valt niet onder deze vergunning.

Voor het gebruik van CBCT voor dentomaxillofaciale toepassingen dient een tandarts een uitbreiding aan te vragen van zijn vergunning met daarbij het bewijs een specifieke opleiding CBCT te hebben genoten en hierover met succes een kenniscontrole te hebben ondergaan.

Deze specifieke opleiding omvat een 5-daagse opleiding van universitair niveau en dient een theoretisch en praktisch gedeelte te omvatten. 

Vanaf 2012, dient deze specifieke vorming te voldoen aan volgende vereisten :

  1. een theoretische module, bestaande uit twee volledige dagen, waarbij de onderwerpen vermeld in tabel 9.1 van de Europese richtlijnen (SedentexCT guidelines version 1.1, aspects ‘prescriber' p 109) aan bod komen.
  2. een praktische module, bestaande uit drie volledige dagen, waarbij de onderwerpen vermeld in tabel 9.1 van de Europese richtlijnen (SedentexCT guidelines version 1.1, aspects ‘practitioner' p 109) aan bod komen. Deze praktische module kan een deel uit zelfstudie bestaan.
  3. een evaluatie, met inbegrip van de evaluatie van klinische beelden. Aandacht wordt geschonken aan het hele proces van de radiologische opname: rechtvaardiging, optimalisatie en selectie van de parameters, anatomische en diagnostische interpretatie en rapportering.

Momenteel wordt deze opleiding aangeboden door