Organisatie van de dienst voor fysische controle

De interne dienst voor fysische controle bestaat minstens uit:

 • een hoofd:
  • zorgt ervoor dat de aan zijn dienst toegewezen taken daadwerkelijk worden uitgevoerd;
  • is altijd een officieel aangesteld personeelslid van de exploitant (geen zelfstandigen!);
   • Indien de exploitant een deskundige erkend in de fysische controle onder zijn personeelsleden heeft, moet hij deze de leiding van de dienst voor fysische controle toevertrouwen !
  • moet een opleiding hebben gevolgd voor alle handelingen/risico’s die onder zijn controle vallen (zie technisch reglement) en die vooraf werd goedgekeurd door de  deskundige erkend in de fysische controle;
  • moet een permanente vorming volgen die wordt goedgekeurd door de deskundige erkend in de fysische controle. Deze omvat ondermeer:
   • vergezellen van de erkende deskundige in de fysische controle tijdens zijn bezoeken
   • reglementaire waakzaamheid;
   • deelnemen aan de evolutie van de interne praktijken en procedures
   • ervaringsfeedback.
  • rapporteert rechtstreeks aan de exploitant (directe hiërarchische lijn), waardoor hij problemen rechtstreeks met de exploitant kan bespreken. De communicatie moet doeltreffend zijn en zonder tussenpersonen verlopen;
  • kan eveneens de rol van agent voor stralingsbescherming opnemen.
    
 • één of meer agenten voor de stralingsbescherming:
  • voeren de frequente en systematische (zie artikel 23.1.5.b) van de ARBIS) fysische controletaken uit op basis van door de deskundige erkend in de fysische controle goedgekeurde procedures;
  • zijn altijd officieel aangestelde personeelsleden van de exploitant (geen zelfstandigen!). Het vereiste aantal agenten en hun beschikbaarheid per installatie is gebaseerd op een risicoanalyse die werd  goedgekeurd door een deskundige erkend in de fysische controle.
   • Opmerking: per exploitatievestiging is ten minste één agent voor de stralingsbescherming vereist;
  • zijn bij voorkeur personeelsleden die:
   • kennis hebben van de installaties en/of handelingen
   • kennis hebben van de organisatie van de onderneming
   • regelmatig aanwezig zijn in de installatie.
  • moeten een opleiding hebben gevolgd voor de handelingen/risico’s die onder zijn controle vallen (zie technische reglement) en die vooraf  werd goedgekeurd door de  deskundige erkend in de fysische controle;
  • moeten een permanente vorming volgen die wordt goedgekeurd door de deskundige erkend in de fysische controle. Deze omvat ondermeer:
   • vergezellen van de erkende deskundige in de fysische controle tijdens zijn bezoeken
   • reglementaire waakzaamheid;
   • deelnemen aan de evolutie van de interne praktijken en procedures
   • ervaringsfeedback.
  • zijn deels of  volledig aan de dienst voor fysische controle verbonden.  
  • rapporteren aan het hoofd van de dienst voor fysische controle voor taken van fysische controle. 
    
 • een deskundige erkend in de fysische controle:
  • is een personeelslid van hetzij de exploitant (indien de exploitant een erkende deskundige onder zijn personeelsleden heeft),hetzij van een erkende instelling voor fysische controle;
  • voert specifieke fysische controletaken uit (zie artikel 23.1.3.2 van de ARBIS);
  • voert ook periodieke evaluatiebezoeken van de installaties uit. 

 

Laatst aangepast op: 02/02/2024