Protocol tussen het FANC en de minister van Binnenlandse Zaken, voogdijminister

Het protocol tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de minister van Binnenlandse Zaken (voogdijminister) bevat:

  • de strategische richtsnoeren van het regeerakkoord met betrekking tot de bescherming tegen de gevaren van ioniserende stralingen, inzonderheid de impact van de wet betreffende de geleidelijke uitstap uit kernenergie op de opdrachten en het beleid van Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
  • de strategische doelstellingen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
  • de financieringsmodaliteiten van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;
  • de wijze van opvolging en evaluatie van het behalen van de doelstellingen inzake openbare dienstverlening door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle waarvoor een overheidsfinanciering wordt toegekend.

Dit protocol heeft tevens tot doel de respectievelijke engagementen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, hierbij vertegenwoordigd door zijn directeur-generaal, en haar voogdijminister en diens medewerkers vast te leggen die moeten bijdragen tot het optimaliseren van de dagelijkse werking van het Agentschap en de uitvoering van de opdrachten die aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle bij wet of krachtens de wet werden toevertrouwd. Dit protocol schept geen rechten of verbintenissen ten overstaan van derden en doet geen afbreuk aan oriëntaties vastgelegd door de Raad van Bestuur van het Agentschap.

 

Laatst aangepast op: 21/12/2021