Ons statuut

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is een instelling van openbaar nut (categorie C) met rechtspersoonlijkheid en valt onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

Dit statuut werd ingesteld door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Dit statuut geeft aan het Agentschap de onafhankelijkheid die onontbeerlijk is bij het onpartijdig uitoefenen van zijn verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij.

De activiteiten van het FANC strekken zich uit over het hele Belgische grondgebied en het Agentschap beschikt bovendien over een uitgebreid netwerk op internationaal niveau.

 

 

 

 

Laatst aangepast op: 14/09/2018