Overslaan en naar de inhoud gaan

Formulieren en documenten

Formulieren en documenten

Gezien de huidige situatie en verstrengde maatregelen van de federale regering, zullen wij tijdelijk de dossiers behandelen door voort te gaan op de virtuele documenten verstuurd per mail. Dit dient achteraf te worden rechtgetrokken door de officiële aanvraagformulieren alsnog per fysieke post te versturen naar ons departement Nucleaire Beveiliging.
Zo niet, kan dit gevolgen hebben voor uw volgende aanvragen.

Anderstalige documenten

Hieronder vindt u de documenten in het Frans, Engels en Duits

FR:

ENG:

DE:

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met screening@fanc.fgov.be.

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden).  Het doel van deze procedure is om een verificatie op de persoon uit te voeren, vooraleer de persoon toegang kan krijgen tot specifieke zones binnen de nucleaire sector, zoals in de wet bepaald. Voor deze verificatie worden, of gegevens opgevraagd bij de persoon zelf (toegangsvergunning), of gegevens verzameld bij enkele partijen (Veiligheidsattest, gegevens worden verzameld bij: Federale Politie, inlichtingendiensten, Strafregister en rijksregister). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wanneer de persoon zelf in beroep gaat tegen de beslissing van het FANC. De gegevens worden vernietigd na drie jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 
23/03/2020