Wat doet de overheid ?

De overheid en de uitbaters van nucleaire inrichtingen werken samen om de risico's tot een minimum te beperken. Voor elke nucleaire inrichting bestaan er strenge veiligheidsvoorschriften, die het productieproces, de medewerkers, omwonenden, het leefmilieu en de site zelf beschermen.

Het beheer van een mogelijk nucleair of radiologisch ongeval zou complex zijn vanwege zijn impact (gezondheid, sociaal, economisch enz.), de veelheid aan actoren, de potentiële duur ervan en de collectieve of individuele perceptie die het genereert. In België wordt het nucleair risico geïdentificeerd en herkend. Het is het onderwerp van een nationale noodplanning sinds 1991.

Het radiologisch toezicht op het grondgebied wordt uitgeoefend door middel van een programma van radiologisch toezicht met behulp van staalnamen en analyses enerzijds, en een automatisch meetsysteem voor de radioactiviteit, TELERAD genaamd, anderzijds.

In grote lijnen wordt het toezicht zodanig georganiseerd dat het ganse grondgebied wordt gecontroleerd en dat de diverse wijzen waarop de bevolking kan worden blootgesteld worden opgevolgd.

 

Laatst aangepast op: 08/09/2020