Wat zijn de risico's ?

In België zijn er zes nucleaire sites : de kerncentrales in Doel en Tihange, het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) en Belgoprocess in Mol-Dessel, het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus en het Joint Research Centre in Geel. Er bevinden zich ook twee nucleaire sites op minder dan 20 km van onze grenzen, in Borssele (Nederland) en Chooz (Frankrijk), en een in Gravelines (Frankrijk) op een dertigtal km.

De belangrijkste nucleaire sites in België

Nucleaire sites in België

De exploitanten van deze nucleaire sites, die onder permanente controle van de autoriteiten staan, waken erover dat de risico's verbonden aan het gebruik van radioactieve stoffen tot een strikt minimum worden herleid.

Strikte regels, regelmatige inspecties en een uitgebreid en continu meetnetwerk (TELERAD) moeten deze risico’s verkleinen. Ondanks dit systeem van preventie en controle, kunnen er ongevallen optreden. De kans op ernstige ongevallen bij een nucleaire site is klein, maar niet onbestaande. Een probleem kan optreden in elke faciliteit die radioactieve stoffen gebruikt of tijdens het transport ervan.

Risico van radioactieve lozing

In geval van een nucleair incident kan zich een lozing van radioactief materiaal in de lucht, in het water of op de bodem voordoen. In dergelijke noodsituaties kan het milieu besmet worden of kan u blootgesteld worden aan een verhoogde dosis radioactiviteit.

Bij het vrijkomen van radioactieve stoffen, kan deze blootstelling de vorm aannemen van een bestraling of een besmetting.

De risico’s bij een nucleair ongeval zijn hoofdzakelijk risico’s op lange termijn. De effecten op het lichaam ten gevolge van blootstelling aan straling, is afhankelijk van de dosis en de duur van de blootstelling, de aard van de radioactieve deeltjes waaraan iemand wordt blootgesteld, en de stralingsgevoeligheid.

Voorbereiding van autoriteiten

Net zoals voor elk ander risico bereidt de overheid zich voor om bij een eventueel nucleair ongeval snel en efficiënt te kunnen reageren. Om die reden ontwikkelde het FANC, in samenwerking met andere overheden, preventief adequate procedures en noodplannen om te zorgen voor een snelle en effectieve reactie van de betrokken actoren wanneer een onverwachte situatie zich voordoet. Deze moeten ervoor zorgen dat de gevolgen van het ongeval beperkt blijven.

Nationale informatiecampagne

In 2018 werd in het kader van de aanpassing van het nucleair en radiologisch noodplan, een nationale informatiecampagne gevoerd om de burgers te sensibiliseren voor het nucleair risico en de wijze waarop men zich moet gedragen in geval van een nucleair ongeval. Er werd een predistributie van jodiumtabletten via de apotheken doorgevoerd.

 

 

Laatst aangepast op: 16/05/2023