Overslaan en naar de inhoud gaan

Nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied

Nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied

Het nucleair en radiologisch noodplan (koninklijk besluit van 1 maart 2018) heeft tot doel de coördinatie van de acties te verzekeren die ter bescherming van de bevolking en het leefmilieu moeten worden genomen bij een radiologische noodsituatie die het Belgische grondgebied rechtstreeks of onrechtstreeks bedreigt. Het beschrijft de opdrachten die de verschillende organismen en diensten, ieder binnen hun wettelijke en reglementaire bevoegdheid, in voorkomend geval, dienen uit te voeren. Het beschrijft de algemene organisatie, de voorbereidingszones, de acties ter bescherming van de bevolking en het leefmilieu,…

Het vorige nationale nucleair en radiologisch noodplan dateert van 2003. Nieuwe inzichten verkregen naar aanleiding van evaluaties van diverse oefeningen en reële incidenten in binnen- en buitenland (o.a IRE 2008 en Fukushima 2011) werden opgenomen in dit geactualiseerd nucleair en radiologisch noodplan. Tevens werd er rekening gehouden met nationale en internationale wetenschappelijke vaststellingen (oa. Hoge gezondheidsraad), internationale richtlijnen en aanbevelingen.

Bij de redactie van dit noodplan werden diverse werkgroep opgericht. Tevens was er consultatie van diverse nationale en internationale partners, de Hoge Gezondheidsraad, Greenpeace, socio-economische groeperingen (Stora en Mona), Europese commissie…

Uitgangsprincipes

Het nucleair en radiologisch noodplan is complementair aan de huidige bestaande noodplannen in België. Het is een kaderplan dat de algemene organisatorische en leidende principes bevat voor de voorbereiding, het crisisbeheer en de nazorg van een noodsituatie. Dit plan wordt verder aangevuld met specifieke procedures. Zo zal het nationale nucleair en radiologisch noodplan onder andere verder worden geoperationaliseerd in de provinciale en gemeentelijke noodplannen. Aangezien elke noodsituatie uniek is (lozing, meteo, perceptie van de bevolking, evolutie van de gebeurtenis…) is de nodige flexibiliteit voor het crisisbeheer ingebouwd in het noodplan.

Meer weten:

 

 

Laatst aangepast op: 
08/09/2020