Radioactief afval: rol van het FANC

Het primaire doel van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling. Het doet dat door regelgeving te ontwikkelen en voor te leggen aan de federale overheid, en vervolgens de opvolging van deze regels te controleren en af te dwingen.

Met respect voor eenieders bevoegdheid ziet het FANC erop toe dat de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) als afvalbeheerder zorgt voor een afvalbeheersysteem dat de nodige garanties geeft voor de bescherming van de bevolking en het milieu tegen de gevaren van ioniserende straling verbonden aan dit type afval.

Het FANC moet als regelgevend orgaan een specifiek regelgevingskader en daarmee verband houdende licentieprocedures ontwikkelen, die zijn aangepast aan de verwijdering van radioactief afval. Daarnaast speelt het FANC een centrale rol bij de verlening van vergunningen voor alle nucleaire installaties.

Ook controleert het FANC of de afvalproducenten hun werkzaamheden op een veilige manier uitvoeren, met inbegrip van de juiste sortering en karakterisering van het afval. Het FANC ontwikkelt specifieke voorschriften voor deze faciliteiten. In het bijzonder, specifieke voorschriften en technische handleidingen geschreven voor oppervlakte- en diep geologische berging, waarvan de termijnen en passieve veiligheidsaard in de regelgeving in rekening moeten worden gebracht.

 

 

Laatst aangepast op: 19/12/2023