Waar komt radioactief afval vandaan ?

Radioactief afval komt voornamelijk voort uit de productie van kernenergie :

  • Exploitatie van kerncentrales die worden gebruikt voor de stroomopwekking of onderzoeksreactoren;
  • Produceren van kernbrandstof en de opwerking daarvan;
  • Ontmanteling van nucleaire installaties.

Sommige landen beschouwen gebruikte kernbrandstof als een herbruikbare grondstof en behandelen dit als dusdanig (omdat het gerecycleerd kan worden na behandeling), terwijl andere landen dit gewoon als radioactief afval beschouwen. Daarnaast komt radioactief afval voort uit het gebruik van radio-isotopen in de geneeskunde, wetenschappelijk onderzoek en de industrie, voornamelijk in de vorm van in onbruik geraakte verzegelde radioactieve bronnen.

Tenslotte moeten ook de residuen van industrieën die gebruik maken van natuurlijk radioactief materiaal (NORM) of die deze stoffen verwerken, als radioactief afval beheerd worden.

Bronnen van radioactief afval in België

In België kunnen de belangrijkste producenten van radioactieve afvalstoffen als volgt worden ingedeeld :

  • De zeven kerncentrales van Doel en Tihange (Engie Electrabel) ;
  • Voormalige kernbrandstofindustrie : FBFC (UOX) en Belgonucleaire (MOX) ;
  • Het Belgisch Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) ;
  • Het gecentraliseerd verwerken/conditioneren van radioactief afval door Belgoprocess, een dochteronderneming van NIRAS in Mol (Dessel) ;
  • Universiteiten, ziekenhuizen, medische centra en laboratoria ;
  • Productie van isotopen, zoals het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus ;
  • Industrieën (niet-energie) : het gebruik van ingekapselde bronnen.

Radioactieve afvalstoffen worden ook geproduceerd door ontmantelingsactiviteiten, b.v. de ontmanteling van de onderzoeksreactoren BR3 op de site van het SCK CEN en Thetis (Gent), de ontmanteling van de voormalige opwerkingsfabriek Eurochemic op de site van Belgoprocess, de ontmanteling van FBFC en Belgonucleaire.

 

Laatst aangepast op: 11/09/2023