Overslaan en naar de inhoud gaan

Stillegging van de reactoren Doel 3 & Doel 1

Recent werden twee reactoren van de kerncentrale van Doel stilgelegd. In beide gevallen vormde een defect in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale de aanleiding voor de stillegging.

Op 25 december 2015 besliste Electrabel om de reactor Doel 3 manueel  stil te leggen na de vaststelling van een beperkt waterlek aan de voedingswaterleiding naar een stoomgenerator. Na analyse bleek een defect aan een lasnaad van de leiding aan de basis van het lek te liggen. De nodige herstellingen werden uitgevoerd. Bijkomend werd ook een probleem vastgesteld op een koppelschakelaar die de alternator van Doel 3 met het hoogspanningsnetwerk verbindt. Voor de herstelling van deze schakelaar moet Electrabel de hulp van een gespecialiseerde firma inroepen. De reactor zal opnieuw worden opgestart wanneer de nodige herstellingswerken uitgevoerd zijn.

Op 2 januari 2016 werd de reactor Doel 1 automatisch stilgelegd als gevolg van een probleem aan de alternator. De alternator is een component die zich in de machinezaal bevindt en die de mechanische energie van de turbine omzet in elektriciteit. Intussen heeft Electrabel de nodige acties ondernomen om de installatie correct te doen functioneren en werd Doel 1 opnieuw opgestart op 4 januari 2016.

Conform de meldingsprocedure voor incidenten en gebeurtenissen heeft Electrabel het FANC onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze voorvallen. Na analyse bevestigt het FANC dat deze gebeurtenissen geen impact hadden op de veiligheid van de installaties en dat er ook geen elementen zijn die directe actie van het FANC (bv. reactieve inspecties) vereisen. Om dezelfde reden worden deze voorvallen ook niet ingedeeld op de INES-schaal (International Nuclear Event Scale).