Nationale verslagen

België is verdragsluitende partij inzake de twee internationale verdragen met betrekking tot de nucleaire veiligheid. In dit verband bereidt het nationale verslagen voor waarin wordt toegelicht hoe de diverse bepalingen van de verdragen in uitvoering worden gebracht.

Deze rapporten die in het Engels worden opgesteld, worden bestudeerd tijdens de vergaderingen van de verdragsluitende partijen die elke drie jaar plaastvinden.

Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid (enkel beschikbaar in het Engels)

Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval

 

 

Laatst aangepast op: 15/05/2023