Geen toename van waterstofvlokken in Tihange 2

De waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuip van Tihange 2 bleven onveranderd en er zijn ook geen nieuwe indicaties waargenomen. Dat blijkt uit de analyse van de ultrasoon inspecties tijdens de geplande revisie van de afgelopen weken. Tussen 2012 en 2015 lag Tihange 2, net als Doel 3, een lange periode stil in het kader van het onderzoek naar de waterstofvlokken in de reactorkuipen.

Op 17 november 2015 gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan uitbater Electrabel de toelating om de reactor van Tihange 2 opnieuw op te starten. Het FANC nam deze beslissing op basis van de evaluatie van de justificatiedossiers van Electrabel. Deze dossiers toonden aan dat de waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuipen geen significante impact hebben op de veiligheid van de reactoren. Het FANC wenste echter wel een opvolging van de waterstofvlokken bij de eerstvolgende revisie van de reactoreenheid, door middel van ultrasoon inspecties over de volledige dikte van de gesmede ringen van Tihange 2.

Deze ultrasoon inspecties vonden plaats tijdens de  geplande revisie van de laatste weken. De resultaten van deze ultrasoon inspectie werden geanalyseerd via een methode die de veiligheidsautoriteiten goedkeurden. De analyse toonde aan dat er geen evolutie van de waterstofvlokken werd vastgesteld. Er zijn geen nieuwe indicaties waar te nemen, terwijl de bestaande indicaties niet doorgroeien.

Op basis van deze resultaten uitte het FANC geen bezwaren op de heropstart van Tihange 2, de reactor treedt in de komende dagen opnieuw in werking. Het FANC en Electrabel blijven de kuip echter opvolgen, zoals internationale regels het voorschrijven. Een gelijkaardige ultrasoon inspectie werd ook uitgevoerd in Doel 3, tijdens de geplande revisie in november vorig jaar. Ook daar bleef de toestand van de waterstofvlokken onveranderd.

Meer weten: