Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebeurtenis bij het IRE ingedeeld op INES-niveau 1

Op 23 juni 2018 verzond het IRE drie colli met radioactieve stoffen voor medisch gebruik. De verzonden hoeveelheid voldeed niet aan de geldende voorschriften.  Deze gebeurtenis is ingedeeld op niveau 1 op de INES-schaal. Het had geen invloed op de veiligheid van het personeel, noch van de bevolking noch op het milieu.

Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) is een instelling voor openbaar nut die voornamelijk actief is in de conditionering van radioactieve stoffen, zoals molybdeen-99, jodium-131 of xenon-133, die veel worden gebruikt in ziekenhuizen voor medische behandelingen of diagnoses.

Op zaterdag 23 juni 2018 stuurde het IRE drie molybdeen-99 oplossingen naar een klant. Het volume van de verzendingen overschreed licht het maximaal toegestane volume voor het gebruikte colli-model. Deze verpakkingen kunnen inderdaad een maximaal volume van 20 ml bevatten, en in dit geval waren de volumes van de drie verpakkingen 21,24 ml, 22,16 ml en 22,17 ml. De vastgelegde limieten voor de radioactiviteit die aanwezig kan zijn in dergelijke colli, zijn echter niet overschreden.

De veiligheidsfuncties van de gebruikte colli bleven wel gegarandeerd en zijn niet verslechterd door deze overschrijding van het maximale volume van de oplossingen. De colli zelf kwamen correct aan op hun bestemming.

Na analyse werd dit gebeurtenis als gevolg van de non-conformiteit met de geldende voorschriften, ingedeeld op INES-niveau 1 (International Nuclear Event Scale), wat neerkomt op een afwijking.  INES is een communicatiemiddel, ontworpen om de ernst van een nucleaire gebeurtenis qua veiligheid eenvoudiger te kunnen situeren. Het heeft 7 niveaus, variërend van niveau 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking had geen impact op de gezondheid van werknemers of de bevolking, noch op het milieu.