Belgoprocess: start openbaar onderzoek nieuwe installatie voor opslag van radioactief afval

Belgoprocess in Dessel is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen en de sanering van buitendienstgestelde nucleaire installaties en sites. Op 7 april 2022 diende Belgoprocess een aanvraag in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voor de uitbreiding van zijn inrichting met een nieuwe installatie voor de receptie en opslag van niet-geconditioneerd* radioactief afval. Het nieuwe gebouw krijgt de naam ‘ROC’ of ‘165X’ en wordt gebouwd op Site 1 van Belgoprocess (Gravenstraat 73, 2480 Dessel).

Het project heeft als voornaamste doelstelling om voldoende en aangepaste opslagcapaciteit te creëren voor niet-geconditioneerd afval dat al aanwezig is op de sites van Belgoprocess, dat nog zal worden geproduceerd door Belgoprocess of dat afkomstig is van derden. Het betreffende afval wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van verdere verwerking. Daarnaast kunnen ook meetinstallaties voor de uitvoering van radiologische karakterisering en niet-destructieve analyses in het gebouw worden ondergebracht. In dat kader is in het ontwerp ook een tijdelijke bufferopslag voor geconditioneerd afval opgenomen.

Als onderdeel van de behandeling van de vergunningsaanvraag organiseert het FANC een openbaar onderzoek van 28 oktober 2022 tot en met 27 november 2022.

Meer info en documenten:

*Conditioneren van radioactief afval betekent het inkapselen van verwerkt radioactief afval in een stevige, waterbestendige massa (cement, bitumen of glas) om het zo geschikt te maken voor verdere behandeling, transport, opslag en berging. Het doel van conditionering is het afval in te sluiten zodat de radioactieve stoffen zich niet in de biosfeer kunnen verspreiden.