Overslaan en naar de inhoud gaan

Lopende vergunningsdossiers

Lopende vergunningsdossiers

Tihange: Spent Fuel Storage Facility-project

Openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag van NV Electrabel voor een vergunning van een nieuwe installatie bedoeld voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof op de site van NV Electrabel in Tihange

Op 2 mei 2018 heeft NV Electrabel een vergunningsaanvraag ingediend bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), op basis van artikel 6 van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen van 20 juli 2001 (hierna: ‘algemeen reglement’), met betrekking tot een nieuwe installatie bedoeld voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof op de site van NV Electrabel in Tihange.

De aanvraag betreft een nieuwe installatie voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof (Spent Fuel Storage Facility, SF2) die van het type ‘droge opslag’ is, analoog aan de reeds bestaande installatie op de site van NV Electrabel in Doel. In een dergelijke installatie wordt de verbruikte kernbrandstof opgeslagen in zogenaamde Dual Purpose-containers, die zowel gebruikt kunnen worden voor het transport als voor de tijdelijke opslag in de SF2-installatie.

De aanvraag werd door het FANC onderworpen aan de diverse stappen opgenomen in artikel 6 van het algemeen reglement. Conform artikel 6.4 van het algemeen reglement heeft het FANC op 24 mei 2019 een exemplaar van de aanvraag samen met diverse andere relevante documenten overgemaakt aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van 5 kilometer rond het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Het betreft de gemeenten Huy, Amay, Modave, Wanze, Marchin, Villers-le-Bouillet, Nandrin, Engis en Verlaine, gelegen in het Waalse gewest. De burgemeesters werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren aangaande de vergunningsaanvraag met inbegrip van het milieueffectbeoordelingsrapport.

Het FANC zal voor elke gemeente de periode waarover het openbaar onderzoek loopt bekend maken wanneer die informatie beschikbaar is. In het kader van elk van die openbare onderzoeken kunnen burgers hun opmerkingen schriftelijk indienen bij de diverse gemeenten.

Geïnteresseerden kunnen de aanvraag en diverse andere relevante documenten hieronder of via de betreffende gemeenten raadplegen.

Het resultaat van het openbaar onderzoek zal samen met het advies van het schepencollege door de gemeente worden overgemaakt aan het FANC. Vervolgens zal de vergunningsaanvraag verder worden beoordeeld op basis van de ontvangen adviezen en bezwaren.

Hieronder vindt u een samenvatting van de aanvraag (enkel beschikbaar in het Frans), opgesteld door Electrabel. Dit document maakt geen deel uit van het aanvraagdossier, maar dient enkel als achtergrondinformatie.

Samenvatting vergunningsaanvraag

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de autorisatieaanvraag van het project Spent Fuel Storage Facility op de site van de kerncentrale van Tihange.

Data van het openbaar onderzoek per gemeente:

AMAY 12/06/2019 - 12/07/2019
HUY 12/06/2019 - 12/07/2019
MODAVE 12/06/2019 - 12/07/2019
WANZE 12/06/2019 - 12/07/2019
MARCHIN 12/06/2019 - 12/07/2019
VILLERS-LE-BOUILLET 12/06/2019 - 12/07/2019
NANDRIN 12/06/2019 - 12/07/2019
ENGIS 12/06/2019 - 12/07/2019
VERLAINE 12/06/2019 - 12/07/2019