Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

De kans op ernstige ongevallen bij een nucleaire site is klein, maar niet onbestaande. Een probleem kan optreden in elke faciliteit die radioactieve stoffen gebruikt of tijdens het transport ervan.

De exploitanten, die onder permanente controle van de autoriteiten staan, waken erover dat de risico's verbonden aan het gebruik van radioactieve stoffen tot een strikt minimum worden herleid. Strikte regels, regelmatige inspecties en een uitgebreid en continu meetnetwerk (TELERAD) moeten deze risico’s verkleinen.

Ondanks dit systeem van preventie en controle, kunnen er ongevallen optreden. Om die reden ontwikkelden we preventief adequate procedures om te zorgen voor een snelle en effectieve reactie van de betrokken actoren wanneer een onverwachte situatie zich voordoet.