Overslaan en naar de inhoud gaan

Weigeringsgronden

Weigeringsgronden

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) moet het verzoek afwijzen wanneer hiermee afbreuk wordt gedaan aan het algemeen belang of aan een recht toegekend aan een derde persoon die hierdoor schade kan ondervinden.

We onderscheiden hierbij:

  • absolute weigeringsgronden: het FANC kan onmiddellijk weigeren, na vaststelling dat er afbreuk wordt gedaan aan bovengenoemd belang
  • relatieve weigeringsgronden: er moet een tweede beoordeling volgen om na te gaan of het belang van de openbaarmaking niet belangrijker is dan het beschermde belang. Dit vereist een beoordeling van geval tot geval, waarbij de uiteindelijke beslissing – tot afwijzing of niet – gemotiveerd moet worden en kenbaar gemaakt aan diegene die het verzoek heeft ingediend.

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op: 
19/11/2019