Overslaan en naar de inhoud gaan

Reglementaire verplichtingen

Reglementaire verplichtingen

 1. Bijstand in de medische inrichtingen door de deskundige in de medische stralingsfysica
 2. Rol van de deskundige in de medische stralingsfysica
 3. Erkenningsproces van de deskundige in de medische stralingsfysica
   

1. Bijstand in medische inrichtingen door de deskundige in de medische stralingsfysica

De exploitant van een inrichting met installaties voor radiodiagnose, nucleaire geneeskunde in vivo of radiotherapie, moet zich laten bijstaan door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica voor de organisatie en de toepassing van de maatregelen die nodig zijn om de stralingsbescherming van de patiënt en de kwaliteitsbeheersing van de apparatuur te verzekeren.

Zo moet de deskundige in de medische stralingsfysica ten minste jaarlijks nagaan of elk toestel dat in de inrichting wordt gebruikt, beantwoordt aan de aanvaardbaarheidscriteria die door het FANC werden bepaald of goedgekeurd en dit overeenkomstig de door het Agentschap vastgestelde of goedgekeurde procedures. Indien voor een bepaald toestel nog geen aanvaardbaarheidscriteria of procedures werden vastgelegd of goedgekeurd, moeten de criteria gedefinieerd in de publicatie Stralingsbescherming 91 van de Europese Commissie worden gebruikt.

Het is noodzakelijk dat de erkende deskundige in de medische stralingsfysica van de exploitant van de medische inrichting de nodige middelen krijgt om:

 • zijn taken naar behoren en met de vereiste kwaliteit uit te voeren;
 • zijn ervaring te delen met collega's deskundigen (bijv. a.d.h.v. de werkgroepen van de BVZF);
 • zijn kennis en bekwaamheid op peil te houden en te vervolmaken in het kader van een permanente vorming op universitair niveau.

Meer informatie :

2. Rol van de deskundige in de medische stralingsfysica

Tot de opdrachten van de erkende deskundige in de medische stralingsfysica (artikel 51.7.1) behoren o.a.:

 • Testen van toestellen voor therapie/diagnose vóór de eerste klinische ingebruikname (= acceptatietesten);
 • Periodieke toetsing aan de aanvaardbaarheidscriteria (= conformiteitstesten);
 • Interventie in geval van gebreken of slechte werking;
 • Daar waar aangewezen, het verlenen van advies bij de voorbereiding van de lastenboeken bestemd voor de aankoop van nieuwe toestellen;
 • Ondersteuning van de medici bij het gebruik van de toestellen, hulpmiddelen en accessoires;
 • Kalibratie van instrumenten en meettoestellen voor dosimetrie en activiteitsmetingen;
 • Verlenen van bijstand aan het medisch team voor de patiëntendosimetrie;
 • Optimalisatie van de patiëntdosis rekening houdend met het medisch doel i.s.m. het medisch team;
 • Kwaliteitsborging, met inbegrip van de kwaliteitsbeheersing;
 • Het beheren van andere problemen verbonden met de stralingsbescherming m.b.t. medische blootstellingen;
 • Melding van incidenten en/of anomalieën.

Documenten om te downloaden: