Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelgevend project “Industriële Radiografie”

Regelgevend project “Industriële Radiografie”

Er bestaat momenteel geen specifieke regelgeving voor industriële radiografie in België. Bedrijven die actief zijn in niet-destructief radiografisch onderzoek hebben momenteel vergunningen met veel specifieke voorwaarden.

Om deze vergunningen en meer specifiek de vergunningsvoorwaarden, te standaardiseren en te rationaliseren, maar ook om de stralingsbescherming op het terrein te verbeteren, heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een regelgevingsproject voorbereid. Hierbij werd rekening gehouden met internationale goede praktijken (IAEA SSG-11) , ervaringsfeedback en de realiteit op het terrein. Binnen dit project werd een voorstel van koninklijk besluit (met zijn rapport aan de Koning), evenals een technisch reglement opgesteld.

Dit project introduceert ook bepaalde verantwoordelijkheden voor de klanten van bedrijven die actief zijn in niet-destructief onderzoek door middel van radiografie, waaronder in het bijzonder:

  • het aanwijzen van een contactpersoon;
  • Rechtvaardiging van het gebruik van industriële radiografie en van het al dan niet gebruik van een bunker;
  • Informatie over de risico's voor mensen op hun site;
  • Tijdelijk opslag van gammagrafietoestellen;
  • Regelgeving van hun bunker (s);

Op 21 april 2021 werden het ontwerpreglement (koninklijk besluit en FANC technisch reglement) tijdens een rondetafelgesprek voorgesteld aan bedrijven die momenteel actief zijn in niet-destructief onderzoek en aan de erkende instellingen voor fysische controle. Tijdens deze ronde tafel konden de aanwezigen vragen stellen over het proces en de inhoud van dit project.

De  stakeholders hebben hun feedback over het reglementair project overgemaakt en op basis van deze opmerkingen heeft het Agentschap zijn ontwerp aangepast. De aangepaste teksten (oktober 2021) zijn beschikbaar:

Deze zullen nu worden voorgelegd aan de officiële adviesorganen (Wetenschappelijke Raad, Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk)

 

Laatst aangepast op: 
04/10/2021