Wat is radon?

Radon is een radioactief gas dat wordt gevormd door uranium in de bodem en in gesteentes. Overal in de ondergrond is er radon aanwezig, in veranderlijke hoeveelheden naargelang de geologische kenmerken.

Vanuit de ondergrond kan het radongas om het even welk type gebouw binnendringen: woonhuizen, kantoren, scholen enz.

Radon kan het gebouw binnendringen via scheuren in de vloer, voegen tussen muren, barsten in muren en de vloerplaat, kelders en kruipkelders, sanitaire voorzieningen, watervoorzieningen en via de lucht.

De mate waarin het gas vanuit de ondergrond in een gebouw kan binnendringen, hangt af van de luchtdichtheid van de vloerplaat en van de bouwwijze. Bepaalde bouwmaterialen geven ook zelf radon af, weliswaar in veel kleinere hoeveelheden dan de ondergrond.

In open lucht wordt radon snel verdund. In een afgesloten plaats, zoals een woning of de werkvloer, kan de concentratie echter aanzienlijk oplopen. Dit is vooral het geval wanneer er slecht geventileerd wordt.

Wat is de radonconcentratie in uw gemeente?

Een radontest uitvoeren

Wie de radonconcentratie in zijn woning wil kennen, kan een radontest bestellen via de website www.radonactie.be. Een radonmeting duurt drie maanden. Het meetseizoen voor radon loopt van oktober tot april.

Publicaties

 

Laatst aangepast op: 29/09/2023