Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligheidsadviseur klasse 7

Veiligheidsadviseur klasse 7

Intro

Het Europees akkoord voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) bepaalt in hoofdstuk 1.8.3 dat iedere onderneming betrokken bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg een veiligheidsadviseur dient aan te stellen. Gelijke bepalingen vinden we terug in het RID voor wat betreft het spoorvervoer en in het ADN voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Al deze bepalingen zijn omgezet naar Belgische wetgeving.

Opleiding

De opleidingen worden verstrekt door DGT vzw en Vinçotte Controlatom. Inschrijven voor deze opleiding kan via hun respectievelijke websites:

Initiële opleiding

  Opleiding Examen
Nederlandstalig Data nog te bepalen 30 april 2020
Franstalig Data nog te bepalen 8 oktober 2020

Vervolmaking (verlenging certificaat)

  Opleiding Examen
Nederlandstalig Data nog te bepalen 30 april 2020
Franstalig Data nog te bepalen 8 oktober 2020

De opleiding vindt plaats in Brussel in de lokalen van het FANC, Ravesteinstraat 36 te 1000 Brussel op de 5de verdieping.

Indien de kandidaat reeds in het bezit is van een scholingscertificaat voor de andere klassen en een uitbreiding met de klasse 7 wenst, dient de eerste dag van de opleiding niet te worden gevolgd.

Examen

Inschrijven voor het examen kan door middel van het inschrijvingsformulier. Het ingevuld formulier dient per mail te worden verstuurd naar: safetyadvisorclass7@fanc.fgov.be.

Het examen vindt plaats in Brussel in de lokalen van het FANC, Ravesteinstraat 36 te 1000 Brussel op de 5de verdieping en is als volgt opgebouwd:

Deel Omschrijving Duur
Deel 1 Algemeen gedeelte wegvervoer (ADR) of/en spoorvervoer (RID) 10u tot 12u (12u30)
Deel 2a Specifiek gedeelte klasse 7: gesloten boek ADR/RID 13u tot 13u30
Break
Deel 2b Specifiek gedeelte klasse 7: open boek + case study ADR/RID 13u45 tot 17u15 (17u45)

Kandidaten die zowel een scholingscertificaat klasse 7 voor ADR als RID wensen te behalen, krijgen per deel 30 minuten extra (Deel 1 tot 12u30 en Deel 2 tot 17u45).

Het examen voor de verlenging (controletest) van een bestaand certificaat van de klasse 7 bevat geen case-study.

Indien de kandidaat reeds in het bezit is van een scholingscertificaat voor de andere klassen en een uitbreiding met de klasse 7 wenst, dient deel 1 van het examen niet te worden afgelegd.

Tijdens het examen gelden de regels opgenomen in het examenreglement.

Aanstelling veiligheidsadviseur klasse 7

Conform artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 5 jullie 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (KB Veiligheidsadviseurs) dient de onderneming de aanstelling van de veiligheidsadviseur te melden. Tevens dient elke wijziging van veiligheidsadviseur zonder uitstel te worden gemeld.

Zowel de aanstelling als de wijziging kan aan de hand van het formulier ‘aanstelling veiligheidsadviseur klasse 7’.

Jaarverslag veiligheidsadviseur klasse 7

Eén van de taken van de veiligheidsadviseur is het opstellen van een jaarverslag m.b.t. de uitgevoerde transporten. De minimale inhoud van het jaarverslag is opgenomen in bijlage IV van het KB Veiligheidsadviseurs. Ter verduidelijking van de minimale vereisten van het jaarlijks rapport, specifieert de ‘Richtlijn voor het opstellen van het jaarverslag veiligheidsadviseur klasse 7’, de meer praktische invulling van een dergelijk jaarverslag.

Het jaarverslag moet gedurende ten minste vijf jaar door de bedrijfsleiding bewaard worden en op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld worden.