Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisaties betrokken bij het multimodaal vervoer

Organisaties betrokken bij het multimodaal vervoer

Alle organisaties betrokken bij de behandeling van gevaarlijke goederen van de klasse 7 dienen te beschikken over een erkenning, verleend door het Agentschap.

De aspecten met betrekking tot de verplichtingen van organisaties betrokken bij het multimodaal vervoer zijn opgenomen in het KB hoofdstuk 6 en in het technisch reglement m.b.t. hoofdstuk 6 van het koninklijk besluit van 22/10/2017, verplichtingen van de organisaties betrokken bij het multimodaal vervoer.

Voor de sporadische behandeling van gevaarlijke goederen van de klasse 7, kan deze erkenning onder de vorm van een vergunning verleend worden. Onder sporadische behandeling wordt verstaan het ten hoogste vier maal per twaalf glijdende maanden behandelen van colli, containers, tanks met gevaarlijke goederen van de klasse 7 door een niet-erkende organisatie betrokken bij het multimodaal vervoer.

Een aanvraag dient te gebeuren aan de hand van de formulieren die door het Agentschap ter beschikking gesteld worden. Deze formulieren dienen zowel voor een nieuwe aanvraag, een verlenging van een lopende erkenning als een wijziging van een erkenning.

Binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de volledige aanvraag tot erkenning zal een erkenningsbesluit afgeleverd worden. Een langere termijn is mogelijk indien dit gerechtvaardigd is door een technische analyse van de documenten en de informatie opgenomen in de aanvraag. Bij een wijziging of een verlenging van het erkenningsbesluit wordt een erkenningsbesluit afgeleverd binnen een termijn van twee maanden. De erkenning wordt toegekend voor een periode van maximaal vijf jaar.

Bij de aanvraag van een nieuwe erkenning moet een eenmalige retributie betaald worden. Voor erkenningen die langer dan een jaar geldig zijn moet een jaarlijks taks betaald worden.

Documenten om te downloaden:

 

 

Laatst aangepast op: 
23/07/2020