Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderbrekingssite

Onderbrekingssite

Een vervoerder mag transporten van gevaarlijke goederen van de klasse 7 maar langer dan 72u onderbreken indien deze onderbreking plaatsvindt op een onderbrekingssite die erkend is of op een plaats binnen een ingedeelde inrichting. De maximale duurtijd van de onderbreking op een erkende onderbrekingssite bedraagt 15 dagen?.

De aspecten met betrekking tot de verplichtingen van onderbrekingssites zijn opgenomen in het KB hoofdstuk 5 en in het technisch reglement m.b.t. hoofdstuk 5 van het koninklijk besluit van 22/10/2017, verplichtingen van de onderbrekingssites.

Een aanvraag dient te gebeuren aan de hand van de formulieren die door het Agentschap ter beschikking gesteld worden. Deze formulieren dienen zowel voor een nieuwe aanvraag, een verlenging van een lopende erkenning als een wijziging van een erkenning.

Bij de aanvraag van een nieuwe erkenning moet een eenmalige retributie betaald worden. Voor erkenningen die langer dan een jaar geldig zijn moet een jaarlijks taks betaald worden.

Documenten om te downloaden:

 

 

Laatst aangepast op: 
07/07/2020