Ik ben een firma/ onderaannemer werkend in de nucleaire sector

Bent u een nieuwe aanvrager?
Dan moet u voldoen aan enkele voorwaarden.

  • Ten eerste dient u de bedrijfsfiche in te vullen, zodat wij u kunnen opnemen in ons systeem. Gelieve dit document door te sturen naar screening@fanc.fgov.be
     
  • Ten tweede dient u te beschikken over een firmaveiligheidsmachtiging (FVM) of zich minstens in de onderzoekfase te bevinden bij de procedure bij de NVO.

Het gevraagde niveau van veiligheidsattest (vertrouwelijk – geheim – zeer geheim) kan niet hoger zijn dan het niveau van de FVM.

Om een aanvraag op te starten bij het FANC dient u de correcte rol te hebben op het CSAM platform. Het gaat om de rol ‘FANC Beveiligingsscreenings’. Eens u de bedrijfsfiche hebt opgestuurd moet u zich de correcte rol toekennen. Meer informatie over de toekenning van de juiste rol vindt u op onze pagina met ‘Veelgestelde vragen’.

Men kan bij het FANC 2 procedures opstarten

Veiligheidsattesten

Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: 
https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/

U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

Voor meer informatie over het aanvraagproces klik hier.

Erkenning van buitenlandse veiligheidsmachtigingen: voor personen die niet in België wonen en in het bezit zijn van een veiligheidsmachtiging in hun land van verblijf.

Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/

U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

Voor meer informatie over het aanvraagproces klik hier.

U dient uw aanvraag in via het online platform. Wanneer u het online aanvraagformulier hebt doorgestuurd, krijgt de aangegeven veiligheidsofficier een mail met de documenten die nog ondertekend moeten worden. Pas wanneer deze documenten ondertekend werden en opgeladen werden op de link (zoals aangegeven in de mail die ontvangen wordt), zal de aanvraag opgestart worden bij het FANC.

De aanvraagformulieren kunnen zowel met de hand als via eID of itsme ondertekend worden. Indien u ervoor kiest om via eID te tekenen kan dit via de PDF-reader zelf (Op een certificaat gebaseerde handtekeningen, Adobe Acrobat ) alsook op de website van BOSA: BOSA - Digitaal ondertekenen document. Meer informatie over het aanvraagproces kan u vinden bij het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden).  Het doel van deze procedure is om een verificatie op de persoon uit te voeren, vooraleer de persoon toegang kan krijgen tot specifieke zones binnen de nucleaire sector, zoals in de wet bepaald. Voor deze verificatie worden, of gegevens opgevraagd bij de persoon zelf of gegevens verzameld bij enkele partijen (Veiligheidsattest, gegevens worden verzameld bij: Federale Politie, inlichtingendiensten, Strafregister en rijksregister). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wanneer de persoon zelf in beroep gaat tegen de beslissing van het FANC. De gegevens worden vernietigd na drie jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 14/05/2024