Overslaan en naar de inhoud gaan

Soorten attesten en vergunningen

Soorten attesten en vergunningen

Nationale veiligheidsmachtiging

Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen en voor langere duur (richtlijn >12 maanden) toegang moeten krijgen tot de veiligheidszones van een nucleaire inrichting, tot kernmateriaal of tot vertrouwelijke documenten. Het onderzoek voor het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging gebeurt bij de NVO. Aangezien dit onderzoek maanden tot zelfs een jaar kan duren, levert het FANC veiligheidsattesten en toegangsvergunningen af om deze wachtperiode te overbruggen.

Veiligheidsattest

Een veiligheidsattest wordt toegekend aan personen die eenmalig en voor korte duur (richtlijn <12 maanden) toegang moeten krijgen tot de veiligheidszones van een nucleaire inrichting, tot kernmateriaal of tot vertrouwelijke documenten, of aan personen die wachten op een veiligheidsmachtiging. De betrokken persoon dient een verblijfplaats in België te hebben, d.w.z. een Belgisch rijksregisternummer te bezitten. Dit veiligheidsattest kan, via de veiligheidsofficer van het bedrijf waar de persoon zal worden tewerkgesteld of reeds tewerkgesteld is, worden aangevraagd bij het FANC. Het attest is beperkt geldig en kan niet opnieuw uitgereikt worden binnen de 3 jaar volgend op de datum van uitreiking van het vorige veiligheidsattest.

Erkenning van buitenlandse veiligheidsmachtiging

Personen die beschikken over een buitenlandse veiligheidsmachtiging kunnen ook in België toegang krijgen tot de veiligheidszones van nucleaire inrichtingen, tot kernmateriaal of tot vertrouwelijke documenten. Zij dienen via de veiligheidsofficier van het bedrijf waarvoor de persoon tewerkgesteld is of zal worden, een brief te sturen naar het FANC met het verzoek om de buitenlandse veiligheidsmachtiging te erkennen. Bij deze brief dient de officiële bevestiging van de buitenlandse veiligheidsmachtiging gevoegd te worden. Het FANC zal de geldigheid van de veiligheidsmachtiging controleren en bevestigen.

Toegangsvergunning

Personen die geen verblijfplaats hebben in België en die niet beschikken over een buitenlandse veiligheidsmachtiging, dienen een toegangsvergunning aan te vragen. Bij deze aanvraag moeten documenten worden bijgevoegd die relevante informatie verschaffen voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de betrokken persoon.