Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelgevend project “Industriële Radiografie”

Regelgevend project “Industriële Radiografie”

Er bestaat momenteel geen specifieke regelgeving voor industriële radiografie in België. Bedrijven die actief zijn in niet-destructief radiografisch onderzoek hebben momenteel vergunningen met veel specifieke voorwaarden.

Om deze vergunningen en meer specifiek de vergunningsvoorwaarden, te standaardiseren en te rationaliseren, maar ook om de stralingsbescherming op het terrein te verbeteren, heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een regelgevingsproject voorbereid. Hierbij werd rekening gehouden met internationale goede praktijken (IAEA SSG-11) , ervaringsfeedback en de realiteit op het terrein. Binnen dit project werd een voorstel van koninklijk besluit (met zijn rapport aan de Koning), evenals een technisch reglement opgesteld.

Dit project introduceert ook bepaalde verantwoordelijkheden voor de klanten van bedrijven die actief zijn in niet-destructief onderzoek door middel van radiografie, waaronder in het bijzonder:

  • het aanwijzen van een contactpersoon;
  • Rechtvaardiging van het gebruik van industriële radiografie en van het al dan niet gebruik van een bunker;
  • Informatie over de risico's voor mensen op hun site;
  • Tijdelijk opslag van gammagrafietoestellen;
  • Regelgeving van hun bunker (s);

Op 21 april 2021 werden het ontwerpreglement (koninklijk besluit en FANC technisch reglement) tijdens een rondetafelgesprek voorgesteld aan bedrijven die momenteel actief zijn in niet-destructief onderzoek en aan de erkende instellingen voor fysische controle. Tijdens deze ronde tafel konden de aanwezigen vragen stellen over het proces en de inhoud van dit project.

Omdat het voor het FANC onmogelijk was om alle betrokken klanten van de bedrijven die actief zijn in niet-destructief testen samen te brengen, werd bij deze gelegenheid gevraagd aan de NDO-bedrijven om hun klanten te informeren, zodat ook zij hun opmerkingen over dit regelgevend project konden geven.

Alle stakeholders, zowel deze aanwezig op de ronde tafel, als ook de organisaties die niet aanwezig konden zijn op dit overleg en de klanten van bedrijven actief in niet destructief onderzoek, krijgen de kans om deze teksten door te nemen en hun feedback op het ontwerp van het koninklijk besluit en technisch reglement over te maken. Wij vestigen graag ook de aandacht op het verslag aan de Koning:  daar waar een koninklijk besluit beschrijft wat reglementair verplicht is, geeft een verslag aan de Koning meer duiding bij de redenering achter deze verplichting. Het is dus belangrijk dat de stakeholders ook het verslag aan de Koning aandachtig doornemen.

In de onderstaande documenten kan u alle reglementaire teksten uit dit project terugvinden evenals de presentaties die tijdens de ronde tafel gegeven werden.

Gelieve bij het geven van uw feedback rekening te houden met de volgende elementen:

  • Gebruik onderstaande ter beschikking gestelde feedbackformulier. Alleen deze formulieren worden in rekening gebracht.
  • Consolideer feedback binnen uw organisatie. Per organisatie wordt slechts één feedbackformulier geaccepteerd.
  • Stuur het feedbackformulier naar het volgende adres: feedback@fanc.fgov.be

Mogen wij u vragen ons het feedbackformulier voor 15 juli 2021 over te maken? Om een de teksten op korte termijn te kunnen aanpassen aan de hand van uw feedback, kunnen we geen rekening meer houden met formulieren die ons na deze datum worden overgemaakt.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u steeds terecht bij:

De heer Rutger Berden
E-mail: Rutger.Berden@fanc.fgov.be
Tel : +32 499 98 69 65

Documents

 

Laatst aangepast op: 
08/06/2021