Technisch reglement tot bepaling van de praktische invulling van de nucleaire veiligheidsdoelstelling conform artikel 3/1 van het KBVVKI

Zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 30 november 2011, houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (verder KBVVKI genoemd), heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op 27 mei 2021 een technisch reglement gepubliceerd tot bepaling van de praktische invulling van de nucleaire veiligheidsdoelstelling conform artikel 3/1 van het KBVVKI. De draft versie van dit technisch reglement werd in de zomer van 2020 opengesteld voor stakeholdercommentaar. De ontvangen commentaren werden verwerkt in de finale versie die nu gepubliceerd is.

Het FANC legde eerder haar verwachtingen met betrekking tot de veiligheidsdemonstratie voor nieuwe klasse I kerninstallaties vast in de richtlijn 2013-05-15-NH-5-4-3-EN van 20 april 2017. Deze richtlijn werd ontwikkeld om een aanvrager van een vergunning voor een nieuwe kerninstallatie een concreet inzicht te geven in de verwachtingen met betrekking tot de onderliggende veiligheidsdemonstratie, waar mogelijk ondersteund door kwantitatieve objectieven en duidelijke methodieken. De invoeging van artikel 3/1 in het KBVVKI maakt het mogelijk en noodzakelijk om de genoemde richtlijn om te zetten in een technisch reglement.

Artikel 3/1 van het KBVVKI vindt zijn oorsprong in richtlijn 2014/87/EURATOM van de Europese Raad houdende wijziging van richtlijn 2009/71/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om ervoor te zorgen dat nucleaire installaties worden ontworpen volgens een benadering die gebaseerd is op het concept van gelaagde bescherming en met als doel om vroegtijdige en massale lozingen te vermijden. Het technische reglement geeft een praktische invulling aan deze doelstelling.

Het Technisch Reglement is elektronisch ter beschikking van het publiek op de Jurion website van het FANC. Een toelichtende nota werd eveneens opgesteld ter ondersteuning van het technisch reglement.

 

 

Laatst aangepast op: 14/02/2024