Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelgeving

Regelgeving

Regelgeving in voorbereiding

 1. Ontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het FANC (bevoegheden FANC - NIRAS)
 2. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het vergunningsstelsel van de inrichtingen voor eindberging van radioactief afval
 3. Voorstel tot wijziging van de artikelen 3.1.c) en 3.1.d) van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdend algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
 4. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties en het KB van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties
 5. Ontwerp van Technisch Reglement “Nucleaire veiligheidsdoelstellingen”
 6. Ontwerp van Technisch reglement over de oppervlakte vrijgaveniveaus voor gebouwen, voor specifieke materialen of voor materialen afkomstig van specifieke handelingen
 7. Technisch reglement ter beoordeling van het rechtstreeks verband tussen installaties van een verschillende klasse in een inrichting en technisch reglement ter bepaling van de aangiftecriteria en -modaliteiten van wijzigingen van inrichtingen
 8. Regelgevend project “Industriële Radiografie”

Recent gepubliceerde regelgeving

 1. Reglementair kader m.b.t. de medische blootstellingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen
 2. Koninklijk besluit betreffende de be­scherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen
 3. Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (omzetting BSS - richtlijn)
 4. Technisch reglement over de modaliteiten van de periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I, met uitzondering van de vermogensreactore
 5. Technisch reglement tot bepaling van de praktische invulling van de nucleaire veiligheidsdoelstelling conform artikel 3/1 van het KBVVKI

 

Laatst aangepast op: 
22/06/2021