Overslaan en naar de inhoud gaan

Technisch reglement over de modaliteiten van de periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I, met uitzondering van de vermogensreactoren

Technisch reglement over de modaliteiten van de periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I, met uitzondering van de vermogensreactoren

Zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 30 november 2011, houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (verder KBVVKI genoemd), zal het FANC binnenkort een Technisch Reglement publiceren over de modaliteiten van de periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I, met uitzondering van de vermogensreactoren.

Dit Technisch Reglement heeft als doel de modaliteiten over te nemen en aan te passen van de FANC nota 2010-095 “ Aanpak m.b.t. de toekomstige periodieke veiligheidsherzieningen van inrichtingen van klasse I”, 08/10/2013.

Aangezien de toekomstige periodieke veiligheidsherzieningen van vermogensreactoren verbonden zijn aan bijzondere omstandigheden, waarvoor de definitie van aangepaste modaliteiten nodig is, zijn ze niet opgenomen in het toepassingsgebied van het Technisch Reglement.  Deze omstandigheden zijn :

  • hetzij een nieuwe exploitatieperiode, verder dan de voorziene exploitatieduur, in dit geval moeten de modaliteiten van de periodieke veiligheidsherziening toelaten aan de vereisten van artikel 30 van het KBVVKI te voldoen,
  • hetzij een stopzetting van de activiteiten, met als gevolg een aanpassing van de PSR doelstellingen.  In dit geval is de periodieke veiligheidsherziening gecoördineerd met het indienen van de notificatie van stopzetting van activiteiten, voorzien in artikel 17/1 van het KBVVKI.

Het ontwerp van het Technisch Reglement is elektronisch ter beschikking van het publiek op de website van het FANC.

Opmerkingen op dit ontwerp van Technisch Reglement kunnen elektronisch gemaakt worden via het adres regulation1@fanc.fgov.be tot 30 Juni 2020.

 

Laatst aangepast op: 
29/05/2020