Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervolmakingscursus klasse 7

Om in aanmerking te komen voor deze vervolmakingsopleiding klasse 7 dient u in het bezit te zijn van een ADR opleidingsgetuigschrift geldig voor de klasse 7 waarvan de geldigheid (datum op voorzijde van het certificaat) verloopt binnen het jaar volgend op de datum van de vervolmakingscursus waarvoor u inschrijft.

De cursussen worden onmiddellijk gevolgd door het examen en worden gedurende het jaar 2019 georganiseerd op de volgende dagen (zowel voor nederlandstaligen als voor franstaligen).

Ten gevolge van de aangekondigde nationale staking op 13 februari 2019 zal de vervolmakingscursus klasse 7 verplaatst worden naar 11 februari van 9u tot 15u.

  Datum Inschrijvingen vóór

Cursus + examen
van 9u tot 14u
Nederlandstaligen + Franstaligen

maandag 11/02/2019 vrijdag 25/01/2019
woendag 12/06/2019 vrijdag 24/05/2019
woensdag 02/10/2019 vrijdag 13/09/2019

Gelieve u 15 min voor het examen aan te melden.

Wij raden u aan niet te wachten tot de laaste mogelijkheid om de vervolmakingcursus te volgen

Het is niet vereist de vervolmaking van de ADR basiscursus gevolgd te hebben alvorens aan de vervolmaking klasse 7 kan deelgenomen worden, maar indien om eender welke reden het ADR basiscertificaat niet wordt verlengd zal de klasse 7 eveneens niet verlengd worden.

Wij behouden ons echter het recht voor om indien de sessie volzet is uw inschrijving te verplaatsen naar een volgende sessie, uiteraard brengen wij u dan daarvan op de hoogte