Stopzetting van de activiteiten en ontmanteling

In 2014 hebben het FANC en Bel V een "plan van aanpak ontmanteling" opgesteld om de toekomstige ontmanteling van de Belgische nucleaire installaties (met inbegrip van de kerncentrales) voor te bereiden. Dit project is eind 2019 afgerond. Het doel van dit actieplan bestaat erin reglementaire processen te ontwikkelen die zijn aangepast aan de buitenbedrijfstelling, en heeft betrekking op vijf hoofdassen:

  • Het beheer van kennis en ervaring in het kader van de ontmanteling en het bijbehorend afval;
  • De vergunning en de veiligheidsanalyse van de fase na de stopzetting van de activiteiten (post-operationele fase) en de ontmantelingsfase van de installatie;
  • De controle en de inspectie van beide fasen;
  • De opvolging van het ontmantelingsafval;
  • De vrijgave van de installaties en/of de terreinen en het einde van de reglementaire controle.

Dit project heeft geresulteerd in het opstellen van verschillende nota’s bestemd voor de nucleaire exploitanten van klasse I. Deze nota's worden allemaal vermeld in een inleidende nota "Conceptuele nota van het FANC: stopzetting van de activiteiten en ontmanteling van nucleaire inrichtingen" en hebben specifiek betrekking op de volgende onderwerpen:

 

 

Laatst aangepast op: 07/02/2020