Melding incidenten (klasse I)

Bepaalde incidenten moeten worden gemeld aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), opdat eventuele dringende maatregelen of verbeterende acties kunnen worden uitgevaardigd. Bovendien staat het FANC in voor de communicatie (zie ook INES) en ervaringsterugkoppeling (REX) naar aanleiding van het incident.

Melding van incidenten dient te gebeuren conform het FANC-besluit betreffende de melding van significante gebeurtenissen.

In geval van twijfel over de interpretatie van een criterium of over het reactieschema, is een toelichting beschikbaar voor de uitbaters van klasse I.

 

 

 

 

Laatst aangepast op: 31/10/2020